Bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

A. Kiến thức trọng tâm I . Nước Mĩ trong những năm 1918 - 1929 1. Tình hình kinh tếTừ năm 1918 – 1929, nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh -> trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất.Công nghiệp: tăng 69%, chiếm 48% sản lượng công nghiệp toàn thế giới (công nghiệp ô tô, thép, dầu mỏ)Tài chính: Mĩ nắm 60% dự trữ vàng thế giới, là chủ nợ của các nước châu Âu.Hạn chế: chạy theo lợi nhuận,...

Có thể bạn quan tâm:

A. Kiến thức trọng tâm

I . Nước Mĩ trong những năm 1918 – 1929

1. Tình hình kinh tế

2. Tình hình chính trị, xã hội

II. Nước Mĩ trong những năm 1929 – 1939

1. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1939) ở Mĩ

2. Chính sách mới của Tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven.

* Chính sách đối ngoại.

Ngày 14/05 năm 2019 | Tin mới | Tag: