Bài 12 : Luyện tập Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein – Giải Bài tập Sách Giáo khoa Hóa học 12

Luyện tập amin, amino axit và protein I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – So sánh, củng cố kiến thức về cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein. – Rèn luyện kĩ năng viết phương trình hóa học và giải thích tính chất của amin, amino axit và protein. II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP (SGK) Bài 1 (Trang 58, SGK) Dung dịch làm đổi màu quỳ tím thành xanh. Vì vậy, chúng ta chọn C. Bài 2 (Trang 58, SGK) trong ...

Có thể bạn quan tâm:

Luyện tập amin, amino axit và protein

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– So sánh, củng cố kiến thức về cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein.

– Rèn luyện kĩ năng viết phương trình hóa học và giải thích tính chất của amin, amino axit và protein.

II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP (SGK)

Bài 1 (Trang 58, SGK)

Dung dịch CH_3CH_2CH_2NH_2 làm đổi màu quỳ tím thành xanh.

Vì vậy, chúng ta chọn C.

Bài 2 (Trang 58, SGK)

C_2H_5NH_2 trong H_2O không phản ứng với NaOH.

Vì vậy, chúng ta chọn C.

Bài 3 (Trang 58, SGK)

Các phương trình hóa học của tirozin:

Bài 4 (Trang 58, SGK)

a.

b.

Bài 5 (Trang 58, SGK)

b. Các đồng phân thay đổi vị trí nhóm amino:

Các đồng phân thay đổi gốc hiđrocacbon và nhóm amino vẫn ở vị trí alpha :

>> Xem thêm Bài 13 : Đại cương về Polime tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:AMIN · amino axit và protein · Giải Bài tập Sách Giáo khoa Hóa học 12 · Luyện tập
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: