BÀI 1. CĂN BẬC HAI – Giải bài tập toán 9 tập 1

Bài 1 (tr. 6 SGK): Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng: 121; 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400. Hướng dẫn: Với a ≥ 0, nếu X2 = a thì X = và X = – Căn bậc hai số học của a là Căn bậc hai của a là 9và – . Giải: – Ta có: 112 = 121 nên căn bậc hai số học của 121 là 11. Từ đó suy racăn bậc hai của 121 là 11 và -11. – Tương tự: căn bậc hai số học của 144; 169;...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1 (tr. 6 SGK): Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng:

121; 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400.

Hướng dẫn:

Với a ≥ 0, nếu X2 = a thì X = sqrt{a} và X = – sqrt{a}

Căn bậc hai số học của a là sqrt{a}

Căn bậc hai của a là sqrt{a} 9và – sqrt{a} .

Giải:

– Ta có: 112 = 121 nên căn bậc hai số học của 121 là 11. Từ đó suy racăn bậc hai của 121 là 11 và -11.

– Tương tự: căn bậc hai số học của 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400 lần lượt là: 12; 13; 15; 16; 18; 19; 20.

Căn bậc hai của 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400 lần lượt là: 12 và -12; 13 và -13; 15 và -15; 16 và -16; 18 và -18; 19 và -19; 20 và -20.

Bài 2 (tr. 6 SGK)

Hướng dẫn:

Với a > 0, b > 0 thì a > b <=> sqrt{a} > sqrt{a}

Giải:

a) Ta có 2 = sqrt{4} sqrt{4} > sqrt{3} suy ra 2 > sqrt{3}

b) Ta có 6 = sqrt{36} sqrt{36} < sqrt{41} suy ra 6 < sqrt{41}

c) Ta có 7 = sqrt{49} sqrt{49} > sqrt{47} suy ra 7 > sqrt{47}

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: