Apache Server không thể kết nối tới MySQL Server khác

Apache Server không thể kết nối tới MySQL Server khác. 1. Hãy kiểm tra iptables service trên cả 2 server xem đã mở cổng cho mysql chưa (3306?) 2. Kiểm tra MySQL Server xem user đó có quyền kết nối chưa ([email protected])? MySQL SELECT User, Host, Password FROM mysql.user; 1 SELECT User, Host, Password FROM mysql.user; 3. Nếu 1 và 2 đều chuẩn thì chạy...

Có thể bạn quan tâm:

Apache Server không thể kết nối tới MySQL Server khác.

1. Hãy kiểm tra iptables service trên cả 2 server xem đã mở cổng cho mysql chưa (3306?)

Xem thêm : những câu thả thính - stt thả thính - stt buồn - stt tâm trạng - cap thả thính - stt bựa từ dichvuhay. vn, hình xăm ý nghĩa về gia đình cho nữ

2. Kiểm tra MySQL Server xem user đó có quyền kết nối chưa ([email protected])?

MySQL

SELECT User, Host, Password FROM mysql.user;

1

SELECT User, Host, Password FROM mysql.user;

3. Nếu 1 và 2 đều chuẩn thì chạy lệnh này

setsebool -P httpd_can_network_connect_db=1

1

setsebool -P httpd_can_network_connect_db=1

Ngày 21/12 năm 2018 | Tin mới | Tag: