เช็กเลย ฤกษ์บวชมิถุนายน 2567 วันไหนดีสำหรับท่านที่ราศีตุล

Author:

เช็กเลย ฤกษ์บวชมิถุนายน 2567 วันไหนดีสำหรับท่านที่ราศีตุล

บทสรุป

สำหรับผู้ที่เกิดราศีตุลที่กำลังเตรียมตัวอุปสมบท บทความนี้ได้รวบรวมฤกษ์ดีในเดือนมิถุนายน 2567 มาให้แล้ว เพื่อให้คุณได้เลือกวันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการบวชตามความเชื่อ โดยมีทั้งฤกษ์สะดวก ฤกษ์โสฬส และฤกษ์พระสงฆ์ ซึ่งแต่ละฤกษ์มีความหมายและความเหมาะสมที่แตกต่างกันออกไป การพิจารณาฤกษ์ที่เหมาะสมนั้น ควรคำนึงถึงทั้งวันเวลาและวันธงไชยเพื่อความเป็นสิริมงคลในการบวช

เกริ่นนำ

การบวชเป็นประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชาวไทยปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ สำหรับผู้ที่เกิดราศีตุล การเลือกฤกษ์บวชที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึง เพราะเชื่อกันว่าจะส่งผลดีต่อชีวิตและอนาคตในเพศบรรพชิต ในเดือนมิถุนายน 2567 นี้ มีฤกษ์ดีหลายวันให้เลือก โดยแต่ละฤกษ์มีความหมายและความเหมาะสมที่แตกต่างกันไป ดังนั้น เพื่อให้การบวชเป็นไปด้วยความราบรื่นและเป็นสิริมงคล มาเช็กฤกษ์บวชมิถุนายน 2567 สำหรับราศีตุลกันเลย

คำถามที่พบบ่อย

 • ทำไมต้องเลือกฤกษ์บวช?
  เพราะเชื่อกันว่าฤกษ์ที่ดีจะส่งผลดีต่อชีวิตและอนาคตในเพศบรรพชิต ทำให้การบวชราบรื่นและเป็นสิริมงคล

 • ฤกษ์บวชมีกี่ประเภท?
  ฤกษ์บวชมีหลักๆ 3 ประเภท ได้แก่ ฤกษ์สะดวก ฤกษ์โสฬส และฤกษ์พระสงฆ์

 • ราศีตุลควรเลือกฤกษ์บวชแบบไหน?
  ราศีตุลเหมาะกับฤกษ์สะดวกและฤกษ์โสฬส เพราะเป็นฤกษ์ที่ส่งผลดีต่อการบวชเรียนและชีวิตในเพศบรรพชิต

ฤกษ์บวชมิถุนายน 2567 สำหรับราศีตุล

ฤกษ์สะดวก

 • เป็นฤกษ์ที่เหมาะกับการบวช ผู้ที่บวชในฤกษ์นี้จะได้รับความสะดวกราบรื่น ไม่ติดขัด
 • วันที่ 1 มิถุนายน 2567 วันพฤหัสบดี ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7
 • วันที่ 8 มิถุนายน 2567 วันพฤหัสบดี ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7
 • วันที่ 15 มิถุนายน 2567 วันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7
 • วันที่ 22 มิถุนายน 2567 วันพฤหัสบดี ขึ้น 22 ค่ำ เดือน 7
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2567 วันพฤหัสบดี ขึ้น 29 ค่ำ เดือน 7

ฤกษ์โสฬส

 • เป็นฤกษ์ที่เหมาะกับการบวชเรียน พระที่บวชในฤกษ์นี้จะได้เล่าเรียนดี มีปัญญาเฉียบแหลม
 • วันที่ 1 มิถุนายน 2567 วันพฤหัสบดี ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7
 • วันที่ 8 มิถุนายน 2567 วันพฤหัสบดี ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7
 • วันที่ 15 มิถุนายน 2567 วันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7
 • วันที่ 22 มิถุนายน 2567 วันพฤหัสบดี ขึ้น 22 ค่ำ เดือน 7
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2567 วันพฤหัสบดี ขึ้น 29 ค่ำ เดือน 7

ฤกษ์พระสงฆ์

 • เป็นฤกษ์ที่เหมาะกับการบวช ผู้ที่บวชในฤกษ์นี้จะได้เป็นพระที่ดี มีคนเคารพนับถือ
 • วันที่ 2 มิถุนายน 2567 วันศุกร์ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 7
 • วันที่ 9 มิถุนายน 2567 วันศุกร์ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 7
 • วันที่ 16 มิถุนายน 2567 วันศุกร์ ขึ้น 16 ค่ำ เดือน 7
 • วันที่ 23 มิถุนายน 2567 วันศุกร์ ขึ้น 23 ค่ำ เดือน 7
 • วันที่ 30 มิถุนายน 2567 วันศุกร์ ขึ้น 30 ค่ำ เดือน 7

สรุป

การเลือกฤกษ์บวชที่ดีสำหรับราศีตุลในเดือนมิถุนายน 2567 จะช่วยให้การบวชเป็นไปด้วยความราบรื่นและเป็นสิริมงคล ผู้ที่บวชในฤกษ์ที่เหมาะสมจะได้รับอานิสงส์ที่ดีทั้งในด้านการบวชเรียนและชีวิตในเพศบรรพชิต ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงทั้งวันเวลาและวันธงไชย เพื่อความเป็นสิริมงคลยิ่งขึ้น

แท็กคำหลัก

 • ฤกษ์บวช
 • ฤกษ์บวชมิถุนายน 2567
 • ราศีตุล
 • ฤกษ์สะดวก
 • ฤกษ์โสฬส