วันไหนเป็นวันดีที่จะพิธีขึ้นบ้านใหม่พฤษภาคม 2567 ช่วงเวลาที่ดีตามราศีดึงดูดทรัพย์

Author:

วันไหนเป็นวันดีที่จะพิธีขึ้นบ้านใหม่พฤษภาคม 2567 ช่วงเวลาที่ดีตามราศีดึงดูดทรัพย์

สรุป

การพิธีขึ้นบ้านใหม่เป็นพิธีกรรมที่สำคัญสำหรับชาวไทย โดยมีความเชื่อว่าจะช่วยนำพาความเจริญรุ่งเรือง ความสุข และความมั่งคั่งมาสู่ผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้น สำหรับเดือนพฤษภาคม 2567 มีหลายวันที่ถือว่าเป็นวันมงคลเหมาะแก่การจัดพิธีขึ้นบ้านใหม่ โดยแต่ละราศีจะมีวันมงคลที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงควรเลือกวันที่เหมาะสมกับราศีเกิดของเจ้าของบ้านเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากพิธีกรรมนี้

บทนำ

พิธีขึ้นบ้านใหม่เป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดมายาวนานในสังคมไทย โดยมีความเชื่อว่าจะช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายและอุปสรรคต่างๆ ที่อาจแฝงอยู่ในบ้านหลังใหม่ และยังช่วยดึงดูดความโชคดี โชคลาภ และความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้อยู่อาศัยอีกด้วย ดังนั้นการเลือกวันที่เป็นมงคลจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้พิธีกรรมนี้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

คำถามที่พบบ่อย

 • ควรเลือกวันที่ขึ้นบ้านใหม่ตามราศีใดดีที่สุด
  คำตอบ: ควรเลือกวันที่เป็นมงคลตามราศีเกิดของเจ้าของบ้าน เพราะจะช่วยส่งเสริมให้เจ้าของบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข ความเจริญ และได้รับการปกปักรักษาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • เดือนพฤษภาคม 2567 มีวันไหนบ้างที่เป็นวันมงคล
  คำตอบ: เดือนพฤษภาคม 2567 มีหลายวันที่เป็นวันมงคล ได้แก่ วันที่ 8, 15, 16, 23 และ 30
 • ต้องเตรียมอะไรบ้างสำหรับพิธีขึ้นบ้านใหม่
  คำตอบ: สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับพิธีขึ้นบ้านใหม่ ได้แก่ ของไหว้เจ้าที่เจ้าทาง ธูปเทียนแพ ดอกไม้ ผลไม้ อาหารคาวหวาน น้ำดื่ม และสิ่งของมงคลต่างๆ เช่น พระพุทธรูป รูปปั้นช้าง รูปปั้นสิงโต เป็นต้น

วันมงคลขึ้นบ้านใหม่ตามราศี

ราศีเมษ

 • วันที่ 8 พฤษภาคม 2567
 • วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
 • วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ราศีพฤษภ

 • วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
 • วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
 • วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

ราศีเมถุน

 • วันที่ 8 พฤษภาคม 2567
 • วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
 • วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ราศีกรกฎ

 • วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
 • วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
 • วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

ราศีสิงห์

 • วันที่ 8 พฤษภาคม 2567
 • วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
 • วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

สิ่งที่ควรเตรียมสำหรับพิธีขึ้นบ้านใหม่

 • เครื่องเซ่นไหว้ ได้แก่ ธูป เทียนแพ ชุดสังฆทาน ดอกไม้ ผลไม้ อาหารคาวหวาน น้ำดื่ม
 • สิ่งของมงคล ได้แก่ พระพุทธรูป รูปปั้นช้าง รูปปั้นสิงโต พานรองน้ำมนต์ นาฬิกา ต้นไม้มงคล
 • ของใช้จำเป็น ได้แก่ ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผ้าขี้ริ้ว ถังขยะ ที่ตักขยะ
 • อาหารคาวหวาน สำหรับเลี้ยงแขกที่มาในพิธี
 • ซองใส่ปัจจัย สำหรับพระสงฆ์และผู้ร่วมพิธี

การจัดพิธีขึ้นบ้านใหม่

พิธีขึ้นบ้านใหม่โดยทั่วไปจะเริ่มจากการทำความสะอาดบ้านและจัดเตรียมของเซ่นไหว้ต่างๆ จากนั้นก็อัญเชิญพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมทางศาสนาแล้ว ผู้ใหญ่ในบ้านหรือเจ้าของบ้านจะทำการเปิดประตูบ้านและเข้าไปในบ้านเป็นคนแรก จากนั้นก็จะโปรยข้าวตอกดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคล และทำพิธีตักน้ำมนต์รดบ้านเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ออกไป

ความเชื่อเกี่ยวกับพิธีขึ้นบ้านใหม่

ชาวไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับพิธีขึ้นบ้านใหม่มากมาย เช่น

 • หากเจ้าของบ้านเลือกวันที่ขึ้นบ้านใหม่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ภายในบ้านได้ เช่น ทะเลาะวิวาท เจ็บป่วย การเงินติดขัด เป็นต้น
 • ควรทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยก่อนทำพิธี เพื่อเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและสิ่งไม่ดีออกไปจากบ้าน
 • การอัญเชิญพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธีกรรมต่างๆ จะช่วยปกปักรักษาบ้านและผู้อยู่อาศัยให้พ้นจากอันตรายทั้งปวง
 • การเปิดประตูบ้านและเข้าไปในบ้านเป็นคนแรกหลังจากทำพิธี จะช่วยให้เจ้าของบ้านมีโชคลาภและความเจริญรุ่งเรือง
 • การโปรยข้าวตอกดอกไม้จะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับบ้านและผู้อยู่อาศัย
 • การตักน้ำมนต์รดบ้านจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและสิ่งไม่ดีออกไปจากบ้าน และยังช่วยปกปักรักษาบ้านและผู้อยู่อาศัยให้พ้นจากอันตรายทั้งปวง

การเลือกวันขึ้นบ้านใหม่

การเลือกวันที่เหมาะสมสำหรับการขึ้นบ้านใหม่เป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ดังนั้นจึงควรเลือกวันที่มีความหมายเป็นมงคล และเป็นวันที่เหมาะสมกับราศีเกิดของเจ้าของบ้านด้วย โดยสามารถตรวจสอบวันมงคลได้จากปฏิทินโหรหรือสอบถามจากผู้ที่มีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์

การสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

การสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นสิ่งที่ควรกระทำก่อนเข้าพิธีขึ้นบ้านใหม่หรือก่อนเข้าอยู่ในบ้านใหม่ โดยสามารถสวดได้หลายบท เช่น บทสวดพุทธคุณ บทสวดธรรมจักรกัปวัตนสูตร บทสวดมนต์บทแผ่เมตตา เป็นต้น การสวดมนต์จะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับบ้านและผู้อยู่อาศัย และยังช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ออกไปจากบ้านได้อีกด้วย

บทสรุป

พิธีขึ้นบ้านใหม่เป็นพิธีกรรมมีความสำคัญอย่างมากสำหรับชาวไทย ถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในบ้านใหม่ จึงควรเลือกวันที่เป็นมงคลและเหมาะสมกับราศีของเจ้าของบ้าน โดยนอกจากการเลือกวันที่เป็นมงคลแล้ว ยังควรเตรียมความพร้อมในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น การทำความสะอาดบ้าน การจัดเตรียมของไหว้ การอัญเชิญพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ เป็นต้น หากทำทุกอย่างอย่างถูกต้องครบถ้วน ก็จะยิ่งช่วยเสริมสิริมงคลให้กับบ้านและผู้อยู่อาศัยให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

แท็กคำหลัก

 • พิธีขึ้นบ้านใหม่
 • วันมงคลขึ้นบ้านใหม่
 • ขึ้นบ้านใหม่ตามราศี
 • ความเชื่อเกี่ยวกับพิธีขึ้นบ้านใหม่
 • การเตรียมตัวสำหรับพิธีขึ้นบ้านใหม่