ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวชสิงหาคม 2568 เสริมดวงชะตา ชีวิตราบรื่น

Author:

ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวชสิงหาคม 2568 เสริมดวงชะตา ชีวิตราบรื่น

บทสรุป

ในเดือนสิงหาคม 2568 มีฤกษ์มงคลทั้งสำหรับการสึกพระและการลาบวช โดยฤกษ์เหล่านี้จะช่วยเสริมดวงชะตาและนำพาความราบรื่นมาสู่ชีวิต

บทนำ

การสึกพระและการลาบวชเป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยฤกษ์ที่เลือกสำหรับพิธีกรรมเหล่านี้จะส่งผลต่อดวงชะตาและชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงควรเลือกฤกษ์ที่มีความเป็นมงคลเพื่อให้เกิดสิริมงคลและนำพาความราบรื่นมาสู่ชีวิต

FAQ

 • ควรเลือกฤกษ์สึกพระหรือฤกษ์ลาบวชอย่างไรให้เหมาะกับตนเอง
 • ฤกษ์สึกพระที่เหมาะกับผู้ที่เกิดวันเสาร์คือวันใด
 • ฤกษ์ลาบวชที่เสริมดวงชะตาให้เจริญก้าวหน้าคือวันใด

ฤกษ์สึกพระสิงหาคม 2568

ฤกษ์สึกพระที่เป็นมงคลในเดือนสิงหาคม 2568 มีดังนี้

 • วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2568 เวลา 06.39 – 08.19 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2568 เวลา 09.59 – 11.39 น.
 • วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2568 เวลา 14.39 – 16.19 น.
 • วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2568 เวลา 12.39 – 14.19 น.
 • วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2568 เวลา 11.59 – 13.39 น.

ฤกษ์ลาบวชสิงหาคม 2568

ฤกษ์ลาบวชที่เป็นมงคลในเดือนสิงหาคม 2568 มีดังนี้

 • วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2568 เวลา 17.59 – 19.39 น.
 • วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2568 เวลา 06.39 – 08.19 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2568 เวลา 09.59 – 11.39 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2568 เวลา 11.59 – 13.39 น.
 • วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2568 เวลา 06.39 – 08.19 น.

ข้อควรทราบ

 • ควรเลือกฤกษ์ที่เหมาะกับวันและเวลาเกิดของผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ควรประกอบพิธีกรรมในสถานที่ที่เหมาะสมและเป็นมงคล
 • ควรเตรียมตัวให้พร้อมและตั้งใจในการประกอบพิธีกรรม

สรุป

การเลือกฤกษ์สึกพระและฤกษ์ลาบวชเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะจะช่วยเสริมดวงชะตาและนำพาความราบรื่นมาสู่ชีวิต หากเลือกฤกษ์ที่เหมาะสมและประกอบพิธีกรรมอย่างถูกต้องก็จะยิ่งส่งผลให้เกิดสิริมงคลมากยิ่งขึ้น

คำหลัก

 • ฤกษ์สึกพระ
 • ฤกษ์ลาบวช
 • สิงหาคม 2568
 • เสริมดวงชะตา
 • ชีวิตราบรื่น