ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวชพฤษภาคม 2568 เสริมดวงครอบครัว

Author:

ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวชพฤษภาคม 2566 เสริมดวงครอบครัว

บทสรุป

ฤกษ์สึกพระ ฤกษ์ลาบวชในเดือนพฤษภาคมปี 2566 มีหลายช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เกิดในนักษัตรปีวอก ชวด กุน และฉลู ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาของนักษัตรเหล่านี้จะได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ อีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมดวงชะตาครอบครัวให้มีความเจริญรุ่งเรืองและอยู่เย็นเป็นสุข

บทนำ

การสึกพระและการลาบวชเป็นประเพณีสำคัญในวัฒนธรรมไทยที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน โดยฤกษ์สึกพระและฤกษ์ลาบวชในแต่ละช่วงเวลาจะมีความเหมาะสมแตกต่างกันไปตามหลักโหราศาสตร์ไทย เช่นเดียวกับในเดือนพฤษภาคมปี 2566 ก็มีหลายช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการสึกพระและลาบวช

คำถามที่พบบ่อย

 • ฤกษ์สึกพระและฤกษ์ลาบวชมีความแตกต่างกันอย่างไร
  • ฤกษ์สึกพระเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการสึกออกจากการเป็นพระภิกษุหรือสามเณร ส่วนฤกษ์ลาบวชเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุหรือสามเณร
 • ใครควรพิจารณาฤกษ์สึกพระและฤกษ์ลาบวช
  • ผู้ที่เกิดในนักษัตรปีวอก ชวด กุน และฉลู ควรพิจารณาฤกษ์สึกพระและฤกษ์ลาบวชในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้น
 • ฤกษ์สึกพระและฤกษ์ลาบวชในเดือนพฤษภาคม 2566 มีช่วงเวลาใดบ้าง
  • ภุมรฤกษ์ (11 พฤษภาคม 2566)
  • อัมรฤกษ์ (13 พฤษภาคม 2566)
  • เทวีฤกษ์ (20 พฤษภาคม 2566)
  • ธเนศฤกษ์ (26 พฤษภาคม 2566)
  • ศุภฤกษ์ (28 พฤษภาคม 2566)

ฤกษ์สึกพระที่สำคัญ

ฤกษ์ภุมรฤกษ์ (11 พฤษภาคม 2566)

 • เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดในนักษัตรปีวอก ชวด และฉลู
 • เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการสึกพระเพื่อเสริมสร้างดวงชะตาในด้านการงานและการเงิน
 • ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต รวมถึงส่งผลให้มีชื่อเสียงเกียรติยศ

ฤกษ์อัมรฤกษ์ (13 พฤษภาคม 2566)

 • เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดในนักษัตรปีชวดและกุน
 • เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการสึกพระเพื่อเสริมสร้างดวงชะตาในด้านสุขภาพและความรัก
 • ทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีชีวิตที่ยืนยาว รวมถึงส่งผลให้ความรักสมหวัง

ฤกษ์เทวีฤกษ์ (20 พฤษภาคม 2566)

 • เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดในนักษัตรปีวอกและกุน
 • เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการสึกพระเพื่อเสริมสร้างดวงชะตาในด้านครอบครัวและการงาน
 • ทำให้ครอบครัวมีความสุขความเจริญ รวมถึงส่งผลให้การงานเจริญก้าวหน้า

ฤกษ์ธเนศฤกษ์ (26 พฤษภาคม 2566)

 • เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดในนักษัตรปีชวดและฉลู
 • เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการสึกพระเพื่อเสริมสร้างดวงชะตาในด้านการเงินและโชคลาภ
 • ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีโชคลาภเข้ามา

ฤกษ์ศุภฤกษ์ (28 พฤษภาคม 2566)

 • เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดในทุกนักษัตร
 • เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการสึกพระเพื่อเสริมสร้างดวงชะตาในทุกๆ ด้าน
 • ทำให้ชีวิตมีความสุขความเจริญในทุกๆ ด้าน

ฤกษ์ลาบวชที่สำคัญ

ฤกษ์ภุมรฤกษ์ (11 พฤษภาคม 2566)

 • เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดในนักษัตรปีฉลูและกุน
 • เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการลาบวชเพื่อเสริมสร้างดวงชะตาในด้านการเรียนและการสอบ
 • ทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียน รวมถึงส่งผลให้สอบผ่านได้ดั่งใจ

ฤกษ์อัมรฤกษ์ (13 พฤษภาคม 2566)

 • เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดในนักษัตรปีวอกและชวด
 • เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการลาบวชเพื่อเสริมสร้างดวงชะตาในด้านการงานและการเงิน
 • ทำให้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมถึงส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ฤกษ์เทวีฤกษ์ (20 พฤษภาคม 2566)

 • เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดในนักษัตรปีฉลูและกุน
 • เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการลาบวชเพื่อเสริมสร้างดวงชะตาในด้านความรักและครอบครัว
 • ทำให้มีความรักที่มั่นคง รวมถึงส่งผลให้ครอบครัวมีความสุขความเจริญ

ฤกษ์ธเนศฤกษ์ (26 พฤษภาคม 2566)

 • เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดในนักษัตรปีวอกและชวด
 • เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการลาบวชเพื่อเสริมสร้างดวงชะตาในด้านการเงินและโชคลาภ
 • ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีโชคลาภเข้ามา

ฤกษ์ศุภฤกษ์ (28 พฤษภาคม 2566)

 • เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดในทุกนักษัตร
 • เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการลาบวชเพื่อเสริมสร้างดวงชะตาในทุกๆ ด้าน
 • ทำให้ชีวิตมีความสุขความเจริญในทุกๆ ด้าน

บทสรุป

ฤกษ์สึกพระและฤกษ์ลาบวชในเดือนพฤษภาคมปี 2566 มีหลายช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยผู้ที่ต้องการเสริมสร้างดวงชะตาในด้านต่างๆ ควรเลือกฤกษ์ที่เหมาะกับนักษัตรของตัวเองและจุดประสงค์ของการสึกพระหรือลาบวช การพิจารณาฤกษ์ที่เหมาะสมจะช่วยให้เกิดความเป็นสิริมงคลและส่งผลดีต่อชีวิตในระยะยาว

คำสำคัญ

 • ฤกษ์สึกพระ
 • ฤกษ์ลาบวช
 • พฤษภาคม 2566
 • เสริมดวง
 • ครอบครัว