ฤกษ์ลาสิกขามิถุนายน 2567 ตามวันเกิดเพื่อดึงดูดโชคลาภและเงินทอง

Author:

ฤกษ์ลาสิกขามิถุนายน 2567 ตามวันเกิดเพื่อดึงดูดโชคลาภและเงินทอง

หัวข้อหลัก
ตามความเชื่อของโบราณ เชื่อว่าการบวชและสึกสามารถส่งผลถึงดวงชะตาชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากฤกษ์สึกเป็นเวลาที่ดี ก็จะยิ่งเสริมโชคลาภและความสำเร็จในชีวิตได้ดียิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนจะลาสิกขาในเดือนมิถุนายน 2567 บทความนี้ได้รวบรวมฤกษ์ลาสิกขาตามวันเกิดมาให้แล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกฤกษ์ที่เหมาะสมที่สุด

คำนำ
การสึกจากการบวชเป็นช่วงเวลาสำคัญในชีวิต และหากเลือกฤกษ์สึกได้ดี ก็จะยิ่งส่งเสริมโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตได้ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจสึก ควรศึกษาและพิจารณาฤกษ์ลาสิกขาที่เหมาะสมกับวันเกิดของตนเอง เพื่อให้ฤกษ์สึกเป็นมงคลและนำมาซึ่งความโชคดีในชีวิต

คำถามที่พบบ่อย
1. ฉันควรดูฤกษ์สึกจากปฏิทินฤกษ์อย่างไร
ฤกษ์สึกในปฏิทินฤกษ์จะระบุช่วงเวลาที่เป็นมงคลสำหรับการสึก โดยจะแบ่งตามวันและเดือน ซึ่งผู้สึกจะต้องดูฤกษ์ที่ตรงกับวันเกิดของตนเอง

2. ฉันสามารถสึกนอกฤกษ์มงคลได้หรือไม่
ได้ แต่การสึกนอกฤกษ์มงคลอาจไม่ส่งผลดีเท่ากับการสึกในฤกษ์ที่เหมาะสม ดังนั้น หากเป็นไปได้ ควรเลือกสึกในช่วงฤกษ์ที่กำหนดไว้

3. หากฉันเกิดในวันเดียวกัน แต่ปีเกิดไม่ตรงกัน ฉันควรดูฤกษ์สึกอย่างไร
ให้ดูฤกษ์สึกตามปีเกิดที่อายุครบ 25 ปี เพราะถือเป็นปีที่การบวชและสึกมีความสำคัญมากที่สุด

ฤกษ์ลาสิกขาตามวันเกิด
วันอาทิตย์

 • ฤกษ์ศุภโชค: 4-8 มิถุนายน, 12-16 มิถุนายน
 • ฤกษ์มงคล: 1-3 มิถุนายน, 9-11 มิถุนายน
 • ฤกษ์อธิบดี: 13-15 มิถุนายน, 17-19 มิถุนายน
 • ฤกษ์โภคทรัพย์: 20-22 มิถุนายน, 24-26 มิถุนายน
 • ฤกษ์กาลกิณี: 27-29 มิถุนายน

วันจันทร์

 • ฤกษ์ศุภโชค: 2-6 มิถุนายน, 10-14 มิถุนายน
 • ฤกษ์มงคล: 1 มิถุนายน, 7-9 มิถุนายน
 • ฤกษ์อธิบดี: 11-13 มิถุนายน, 15-17 มิถุนายน
 • ฤกษ์โภคทรัพย์: 18-20 มิถุนายน, 22-24 มิถุนายน
 • ฤกษ์กาลกิณี: 25-27 มิถุนายน

วันอังคาร

 • ฤกษ์ศุภโชค: 3-7 มิถุนายน, 11-15 มิถุนายน
 • ฤกษ์มงคล: 1-2 มิถุนายน, 8-10 มิถุนายน,
 • ฤกษ์อธิบดี: 12-14 มิถุนายน, 16-18 มิถุนายน
 • ฤกษ์โภคทรัพย์: 19-21 มิถุนายน, 23-25 มิถุนายน
 • ฤกษ์กาลกิณี: 26-28 มิถุนายน

วันพุธ

 • ฤกษ์ศุภโชค: 4-8 มิถุนายน, 12-16 มิถุนายน
 • ฤกษ์มงคล: 1-3 มิถุนายน, 9-11 มิถุนายน
 • ฤกษ์อธิบดี: 13-15 มิถุนายน, 17-19 มิถุนายน
 • ฤกษ์โภคทรัพย์: 20-22 มิถุนายน, 24-26 มิถุนายน
 • ฤกษ์กาลกิณี: 27-29 มิถุนายน

วันพฤหัสบดี

 • ฤกษ์ศุภโชค: 5-9 มิถุนายน, 13-17 มิถุนายน
 • ฤกษ์มงคล: 1-4 มิถุนายน, 10-12 มิถุนายน
 • ฤกษ์อธิบดี: 14-16 มิถุนายน, 18-20 มิถุนายน
 • ฤกษ์โภคทรัพย์: 21-23 มิถุนายน, 25-27 มิถุนายน
 • ฤกษ์กาลกิณี: 28-30 มิถุนายน

วันศุกร์

 • ฤกษ์ศุภโชค: 1-5 มิถุนายน, 9-13 มิถุนายน
 • ฤกษ์มงคล: 2-4 มิถุนายน, 10-12 มิถุนายน
 • ฤกษ์อธิบดี: 11-13 มิถุนายน, 15-17 มิถุนายน
 • ฤกษ์โภคทรัพย์: 18-20 มิถุนายน, 22-24 มิถุนายน
 • ฤกษ์กาลกิณี: 25-27 มิถุนายน

วันเสาร์

 • ฤกษ์ศุภโชค: 6-10 มิถุนายน, 14-18 มิถุนายน
 • ฤกษ์มงคล: 2-5 มิถุนายน, 11-13 มิถุนายน
 • ฤกษ์อธิบดี: 12-14 มิถุนายน, 16-18 มิถุนายน
 • ฤกษ์โภคทรัพย์: 19-21 มิถุนายน, 23-25 มิถุนายน
 • ฤกษ์กาลกิณี: 26-28 มิถุนายน

บทสรุป
การเลือกฤกษ์สึกตามวันเกิดเป็นความเชื่อโบราณที่สืบทอดกันมา และมีความเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อชีวิตของผู้ที่สึกในช่วงฤกษ์ที่เป็นมงคล อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น เวลาที่เหมาะสมและความพร้อมของสถานที่เพื่อให้การสึกราบรื่นและสมบูรณ์แบบที่สุด

คำหลัก

 • ฤกษ์ลาสิกขา
 • เดือนมิถุนายน 2567
 • วันเกิด
 • โชคลาภ
 • เงินทอง