ฤกษ์มงคลบวช 2568 เรียกทรัพย์ชีวิตดีมีเฮง

Author:

ฤกษ์มงคลบวช 2568 เรียกทรัพย์ชีวิตดีมีเฮง

บทสรุป

ฤกษ์มงคลบวชในปี 2568 ถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการบวชเพื่อสร้างบุญกุศลและความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว โดยในปีนี้มีฤกษ์มงคลที่เหมาะสำหรับการบวชมากมาย ทั้งฤกษ์โสฬส และฤกษ์อัฐฐเคราะห์ ผู้ที่กำลังมองหาฤกษ์มงคลบวชควรศึกษารายละเอียดอย่างรอบคอบ เพื่อเลือกฤกษ์ที่เหมาะสมกับตนเองที่สุด

บทนำ

การบวชถือเป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างบุญกุศลและความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว ผู้ที่บวชจะได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

คำถามที่พบบ่อย

 • ใครสามารถบวชได้บ้าง
  ผู้ชายที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยไม่จำกัดสถานภาพสมรสและหน้าที่การงาน
 • มีสิ่งของจำเป็นอะไรที่ต้องเตรียม
  เครื่องบริขาร เช่น ผ้าไตร จีวร บาตร สังฆาฏิ และเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสีฟัน
 • บวชนานเท่าไหร่จึงจะได้อานิสงส์
  ระยะเวลาในการบวชขึ้นอยู่กับความตั้งใจของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม การบวชขั้นต่ำ 7 วัน ถือว่าได้อานิสงส์ที่ครบถ้วน

ฤกษ์มงคลบวช 2568

 • ฤกษ์โสฬส
  ฤกษ์โสฬสเป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับการบวชโดยเฉพาะ โดยในปี 2568 มีฤกษ์โสฬสทั้งหมด 24 วัน ได้แก่ วันที่ 12 มกราคม, 22 กุมภาพันธ์, 12 มีนาคม, 1 เมษายน, 20 เมษายน, 10 พฤษภาคม, 29 พฤษภาคม, 18 มิถุนายน, 7 กรกฎาคม, 26 กรกฎาคม, 15 สิงหาคม, 4 กันยายน, 23 กันยายน, 13 ตุลาคม, 2 พฤศจิกายน, 21 พฤศจิกายน, 10 ธันวาคม, 30 ธันวาคม
 • ฤกษ์อัฐเคราะห์
  ฤกษ์อัฐเคราะห์เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับการประกอบพิธีมงคลต่างๆ โดยในปี 2568 มีฤกษ์อัฐเคราะห์ทั้งหมด 8 วัน ได้แก่ วันที่ 26 มกราคม, 23 กุมภาพันธ์, 21 เมษายน, 19 พฤษภาคม, 16 มิถุนายน, 14 กรกฎาคม, 11 สิงหาคม, 8 กันยายน
 • ฤกษ์พิเศษ
  นอกจากฤกษ์โสฬสและฤกษ์อัฐเคราะห์แล้ว ในปี 2568 ยังมีฤกษ์พิเศษอีก 2 วัน ได้แก่ วันวิสาขบูชา (6 พฤษภาคม) และวันอาสาฬหบูชา (5 กรกฎาคม) ซึ่งเป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับการบวชเป็นพิเศษ

อานิสงส์ของการบวช

การบวชเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ โดยจะส่งผลให้ผู้บวชได้รับอานิสงส์มากมายทั้งในชาตินี้และชาติหน้า เช่น

 • ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งชั่วร้าย
 • มีชีวิตที่สงบสุขและเจริญรุ่งเรือง
 • ได้รับความเคารพนับถือจากผู้อื่น
 • ก่อให้เกิดปัญญาและความรู้แจ้ง
 • ช่วยให้หลุดพ้นจากห้วงแห่งทุกข์ได้ง่าย

การเตรียมตัวก่อนบวช

ก่อนที่จะบวช ควรมีการเตรียมตัวทั้งทางกายและทางใจ ดังนี้

 • ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการบวชและหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา
 • เตรียมเครื่องบริขารให้พร้อม
 • ทำความสะอาดร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์
 • ฝึกเจริญสติและสมาธิ เพื่อให้จิตใจสงบและเตรียมพร้อมสำหรับการบวช

ข้อสรุป

การบวชเป็นโอกาสอันประเสริฐสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างบุญกุศลและความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว โดยในปี 2568 มีฤกษ์มงคลบวชที่เหมาะสมมากมาย ผู้ที่กำลังมองหาฤกษ์มงคลบวชควรศึกษารายละเอียดอย่างรอบคอบ และเลือกฤกษ์ที่เหมาะสมกับตนเองที่สุด เพื่อให้การบวชเป็นไปด้วยความราบรื่นและเต็มเปี่ยมไปด้วยอานิสงส์

คำหลัก

 • ฤกษ์มงคลบวช
 • บวช
 • อานิสงส์การบวช
 • ฤกษ์โสฬส
 • ฤกษ์อัฐเคราะห์