ฤกษ์ผ่าคลอดมงคล 2568 ให้มีความสวยงามและมั่งคั่งอยู่เสมอ

Author:

ฤกษ์ผ่าคลอดมงคล 2568 ให้มีความสวยงามและมั่งคั่งอยู่เสมอ

บทสรุป

ฤกษ์ผ่าคลอดมงคลในปี 2568 ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเตรียมตัวต้อนรับสมาชิกใหม่เข้ามาในครอบครัว การเลือกฤกษ์ผ่าคลอดที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมให้ลูกน้อยมีสุขภาพแข็งแรง สดใส มีเสน่ห์ และมีฐานะมั่งคั่งในอนาคต ดังนั้นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับฤกษ์ผ่าคลอดมงคลอย่างถี่ถ้วน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ได้ฤกษ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อยอันเป็นที่รัก

บทนำ

การผ่าคลอดเป็นวิธีการนำทารกออกจากครรภ์ที่ใช้ในกรณีที่คุณแม่ไม่สามารถคลอดเองได้ตามธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดฤกษ์ผ่าคลอดที่เป็นมงคล เพื่อให้ได้เวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการผ่าตัดและการคลอดของทารก โดยฤกษ์ผ่าคลอดที่เป็นมงคลจะช่วยส่งเสริมให้ทารกมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ มีเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ และมีฐานะมั่งคั่งในอนาคต

คำถามที่พบบ่อย

 1. การเลือกฤกษ์ผ่าคลอดมีความสำคัญอย่างไร
  การเลือกฤกษ์ผ่าคลอดมีความสำคัญ เพราะจะช่วยส่งเสริมให้ทารกมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ มีเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ และมีฐานะมั่งคั่งในอนาคต
 2. ใครเป็นผู้กำหนดฤกษ์ผ่าคลอด
  ฤกษ์ผ่าคลอดมักกำหนดโดยนักโหราศาสตร์ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการคำนวณฤกษ์มงคลต่างๆ
 3. ควรพิจารณาปัจจัยใดในการเลือกฤกษ์ผ่าคลอด
  ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น เวลาเกิดของคุณพ่อและคุณแม่ ชื่อและนามสกุลของทารก วันที่ที่ต้องการผ่าคลอด และความพร้อมของแพทย์

ฤกษ์ผ่าคลอดมงคล 2568

สำหรับปี 2568 นี้ มีฤกษ์ผ่าคลอดมงคลหลายช่วงเวลา ได้แก่

– เดือนมกราคม

 • วันที่ 5 มกราคม เวลา 09.09 – 10.09 น.
 • วันที่ 13 มกราคม เวลา 10.09 – 11.09 น.
 • วันที่ 21 มกราคม เวลา 12.09 – 13.09 น.
 • วันที่ 29 มกราคม เวลา 14.09 – 15.09 น.

– เดือนกุมภาพันธ์

 • วันที่ 7 กุมภาพันธ์ เวลา 09.09 – 10.09 น.
 • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 10.09 – 11.09 น.
 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ เวลา 12.09 – 13.09 น.

– เดือนมีนาคม

 • วันที่ 3 มีนาคม เวลา 14.09 – 15.09 น.
 • วันที่ 11 มีนาคม เวลา 09.09 – 10.09 น.

– เดือนเมษายน

 • วันที่ 19 เมษายน เวลา 10.09 – 11.09 น.
 • วันที่ 27 เมษายน เวลา 12.09 – 13.09 น.

– เดือนพฤษภาคม

 • วันที่ 5 พฤษภาคม เวลา 14.09 – 15.09 น.

ข้อดีของการผ่าคลอดในฤกษ์มงคล

การผ่าคลอดในฤกษ์มงคล มีข้อดีหลายประการ ได้แก่

 1. ส่งเสริมสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาว
 2. เพิ่มเสน่ห์เป็นที่รักใคร่
 3. เสริมสร้างฐานะร่ำรวยมั่งคั่ง
 4. ป้องกันอันตรายและอุปสรรคต่างๆ
 5. นำความสุขความสมหวังมาสู่อ้อมอกพ่อแม่

สรุป

การเลือกฤกษ์ผ่าคลอดมงคลมีความสำคัญอย่างมากสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเตรียมตัวต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว ฤกษ์ผ่าคลอดที่เป็นมงคลจะช่วยส่งเสริมให้ทารกมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ มีเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ และมีฐานะมั่งคั่งในอนาคต ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับฤกษ์ผ่าคลอดอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ฤกษ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อยอันเป็นที่รัก

คำหลัก

 • ฤกษ์ผ่าคลอดมงคล
 • ผ่าคลอด
 • มงคล
 • สุขภาพ
 • ความงาม
 • ความมั่งคั่ง