Tuyển tập đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2 – Đề số 1

Ngày 25/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đề thi học sinh giỏi toán 2 ĐỀ SỐ 1 Thời gian làm bài: 40 phút Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Kết quả của 25 + 47 -17 là: A. 25 B. 45 C. 65 D. 55 b) Kết quả của 5 x 5 x 0 là: A. 6 B. 8 C. 0 D. 10 Bài 2. Điền chữ số thích hợp vào dấu (?): a) ?? + 5 = 55 b) ? 00...

Rate this post

Đề thi học sinh giỏi toán 2

ĐỀ SỐ 1

Thời gian làm bài: 40 phút

Bài 1.

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Kết quả của 25 + 47 -17 là:

A. 25 B. 45 C. 65 D. 55

b) Kết quả của 5 x 5 x 0 là:

A. 6 B. 8 C. 0 D. 10

Bài 2.

Điền chữ số thích hợp vào dấu (?):

a) ?? + 5 = 55

b) ? 00 + ? 0 + ? = 888

Bài 3.

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Giá trị thích hợp của X để:

a) X : 2 = 4 x 4 là: b) 61 x 1 – X = 28 là:

A. X = 4 A. X = 33

B. X = 3 B. X = 89

C. X = 34 C. X = 98

D. X = 32 D. X = 43

Bài 4.

Long có nhiều hơn Hảo 20 viên bi. Nếu Long được Mai cho thêm 5 viên bi và Xuân cho Long thêm 3 viên bi nữa thì Long có nhiều hơn Hảo bao nhiêu viên bi?

Bài 5.

Một con thuyền đậu nổi trên sông, mũi thuyền cao hơn mặt nước 1m 5dm. Hỏi nước sông dâng lên 2dm thì mũi thuyền cao hơn mặt nước bao nhiêu đề-xi-mét?

Bài 6.

Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình dưới đây để có ba hình tam giác, ba hình tứ giác. Kể tên các hình tam giác và hình tứ giác đó.

TOÁN 2

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm