Tiết 162. Ôn tập các số đến 100 000 – Sách Bài tập Toán 3

Ngày 23/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Ôn tập các số đến 100 000 1. Viết đầy đủ vào ô trống (theo mẫu): Loading... 2. Viết (theo mẫu) : 3. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu): Đáp án 1. 2. 3. Xem thêm Tiết 163 – Sách Bài tập Toán 3 tại đây. Share Tweet Email Related

Rate this post

Ôn tập các số đến 100 000

1. Viết đầy đủ vào ô trống (theo mẫu):

Loading…

2. Viết (theo mẫu) :

3. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Đáp án

1.

2.

3.

Ôn tập các số đến 100 000

Xem thêm Tiết 163 – Sách Bài tập Toán 3 tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm