Tiết 14. Xem đồng hồ – Sách bài tập Toán 3 tập 1 (Tiếp)

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Xem đồng hồ bài tập toán 3 tập 1 1. Đồng hồ chỉ mấy giờ? (theo mẫu) 2. Viết số phút vào ô trống (theo mẫu) : 3. Đúng ghi Đ ; sai ghi S. Bạn Tú tập thể dục từ 6 giờ 10 phút đến 6 giờ 20 phút. Bạn Tú tập thể dục trong bao nhiêu phút? Đáp án 1. a) 10 giờ 45 phút 11 giờ...

Rate this post

Xem đồng hồ bài tập toán 3 tập 1

1. Đồng hồ chỉ mấy giờ? (theo mẫu)

Xem đồng hồ bài tập toán 3 tập 1

2. Viết số phút vào ô trống (theo mẫu) :

3. Đúng ghi Đ ; sai ghi S.

Bạn Tú tập thể dục từ 6 giờ 10 phút đến 6 giờ 20 phút.

Bạn Tú tập thể dục trong bao nhiêu phút?

Đáp án

1. a) 10 giờ 45 phút 11 giờ kém 15 phút ;

b) 9 giờ 35 phút 10 giờ kém 25 phút ;

c) 1 giờ 55 phút 2 giờ kém 5 phút ;

d) 2 giờ 50 phút 3 giờ kém 10 phút ;

e) 5 giờ 40 phút 6 giờ kém 20 phút.

3. a) S b) Đ

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm