Tiết 121. Thực hành xem đồng hồ (Tiếp) – Sách Bài tập Toán 3

Ngày 03/10 năm 2018 | Tin mới | Tag:

Thực hành xem đồng hồ 1. Nối hai đồng hồ chỉ cùng thời gian vào buổi chiều hoặc buổi tối: 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: a) Thu Hà tập thể dục từ 6 giờ kém 10 đến 6 giờ. Thu Hà tập thể dục hết ….. phút. b) Hoàng Anh xem phim hoạt hình từ 8 giờ 15 phút đến 8...

Rate this post

Thực hành xem đồng hồ

1. Nối hai đồng hồ chỉ cùng thời gian vào buổi chiều hoặc buổi tối:

Thực hành xem đồng hồ

2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Thu Hà tập thể dục từ 6 giờ kém 10 đến 6 giờ.

Thu Hà tập thể dục hết ….. phút.

b) Hoàng Anh xem phim hoạt hình từ 8 giờ 15 phút đến 8 giờ 30 phút.

Hoàng Anh xem hoạt hình hết …. phút.

3. Vẽ kim phút vào đồng hồ:

Đáp án

1. Học sinh tự giải

2.

a) 10 phút b) 15 phút.

3. Học sinh tự giải.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm