Ôn tập : Chia cho số có ba chữ số trang 86 SGK – Toán lớp 4

| Tin mới | Tag:
Rate this post

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 2120 : 424

1935 : 354

b) 6420 : 321

4957 : 165

Bài giải:

Câu 2. Tính giá trị của biểu thức:

a) 1995 x 253 + 8910 : 495 b) 8700 : 25 : 4

Bài giải:

a) 1995 x 253 + 8910 : 495

1995 x 253 + 8910 : 495 = 504735 + 18 = 504753

b) 8700 : 25 : 4

Cách 1: 8700 : 25 : 4 = 348 : 4 = 87

Cách 2; 8700 : 25 : 4 = 8700 : 4 : 25 = 2175 : 25 = 87

Cách 3: 8700 : 25 : 4 = 8700 : (25 x 4) = 8700 : 100 = 87

Câu 3. Có hai cửa hàng, mỗi cửa hàng đều nhận về 7128m vải. Trung bình mỗi ngày cửa hàng thứ nhất bán được 264m vải, cửa hàng thứ hai bán được 297m vải. Hỏi cửa hàng nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày?

Tóm tắt:

Cửa hàng I: 7128m

Trung bình 1 ngày: 264m

Cửa hàng II: 7128m

Trung bình 1 ngày: 297m

Cửa hàng nào bán hết sớm hơn? Và sớm hơn bao nhiêu ngày?

Bài giải:

Cửa hàng thứ nhất bán hết 7128m vải trong số ngày là:

7128 : 264 = 27 (ngày)

Cửa hàng thứ hai bán hết 7128m vải trong số ngày là:

7128 : 297 = 24 (ngày)

Vì 24 ngày ít hơn 27 ngày nên cửa hàng thứ hai bán hết số vải đó sớm hơn và số ngày sớm hơn là:

27 – 24 = 3 (ngày)

Đáp số: 3 ngày

Xem thêm Luyện tập trang 87 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận