Một số đề kiểm tra Hình học chương III – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

Ngày 23/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Một số đề kiểm tra Hình học chương III ĐỀ SỐ 1: Thời gian làm bài : 15 phút Câu 1. Các khẳng định sau đúng hay sai ? a) Trong một đường tròn góc nội tiếp bằng nửa góc ở tâm cùng chắn một cung. Loading... b) Đường kính đi qua trung điểm của dây thì đi qua trung điểm...

Rate this post

Một số đề kiểm tra Hình học chương III

ĐỀ SỐ 1:

Thời gian làm bài : 15 phút

Câu 1. Các khẳng định sau đúng hay sai ?

a) Trong một đường tròn góc nội tiếp bằng nửa góc ở tâm cùng chắn một cung.

Loading…

b) Đường kính đi qua trung điểm của dây thì đi qua trung điểm cung căng dây đó.

c) Góc nội tiếp bằng 90° thì chắn nửa đường tròn.

d) Góc ở tâm chắn cung không quá nửa đường tròn.

Câu 2. Cho hình vẽ sau, nối các phần tương ứng trong hai cột để có đẳng thức đúng :

Một số đề kiểm tra Hình học chương III

Câu 3. Cho hình vẽ bên :

Khi  = 30° thì c có giá trị :

(A)60° (B)90°;

(C) 120° ; (D) 150°.

Hãy chọn phương án đúng.

ĐỀ SỐ 2:

Thời gian làm bài : 45 phút

Phần 1 . TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1. Đánh dấu “x” vào ô tương ứng trong bảng sau :

Một số đề kiểm tra Hình học chương III

Hãy chọn phương án đúng trong các câu sau :

Câu 2. Trong các tứ giác sau, tứ giác nội tiếp được đường tròn là :

(A) Hình thoi ; (B) Hình thang vuông ;

(C) Hình bình hành ; (D) Hình thang cân.

Câu 3. Tam giác đều có cạnh bằng 6cm thì :

a) Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác là :

b) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác là :

Câu 4. Hình tròn có bán kính bằng 1 bị cắt đi quạt có góc ở tâm 60°. Diện tích phần còn lại là :

Phần 2. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 5. (3 điểm)

Cho tam giác ABC, phân giác AD (D e BC). Vẽ đường tròn tâm o qua A và D đồng thời tiếp xúc với BC tại D. Đường tròn này cắt AB và AC lần lượt tại E và F. Chứng minh :

a) EF // BC.

b) Các tam giác AED và ADC; ADF và ABD là các cặp tam giác đồng dạng.

Câu 6. (4 điểm)

Cho nửa đường tròn (O ; R) đường kính BC và A trên nửa đường tròn, M là một điểm trên cung nhỏ AC ; BM cắt AC tại I ; tia BA cắt tia CM tại D.

a) Chứng minh tứ giác AIMD nội tiếp được đường tròn.

c) Giả sử : AB = R ; góc ABM = 45°, tính AD và diện tích phần hình tròn giới hạn bởi cung AM và dây AM.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm