Luyện tập (trang 60, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:
Rate this post

Luyện tập trang 60 sách giáo khoa toán lớp 5

Chú ý:

Khi nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;… ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba,… chữ số.

1. a. Ví dụ:

Luyện tập trang 60 sách giáo khoa toán lớp 5

Nhận xét:

Nếu chuyển dấu phẩy của số 142,57 sang bên trái một chữ số ta cũng được 14,257

Luyện tập trang 60 sách giáo khoa toán lớp 5

Nhận xét:

Nếu chuyển dấu phẩy của số 531,75 sang bên trái hai chữ số ta cũng được 5,3175

b. Tính nhẩm:

579,8 x 0,1 38,7 x 0,1 6,7 x 0,1
805,13 x 0,01 67,19 x 0,01 3,5 x 0,01
362.5 x 0,001 20,25 x 0,001 5,6 x 0,001

>>Xem đáp án tại đây.

2. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông:

1000ha; 125ha; 12,5ha; 3,2ha.

>>Xem đáp án tại đây.

3. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000 000, đoạn đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết đo được 19,8cm. Hỏi độ dài thật của quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết là bao nhiêu ki-lô-mét?

>>Xem đáp án tại đây.

Xem thêm tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận