Luyện tập (trang 30, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:
Rate this post

Đáp án luyện tập trang 30 toán lớp 5.

Bài 1. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông :

a) 5ha; 2 {km}^2

b) 400{dm}^2 ; 1500{dm}^2 ; 70 000{cm}^2

c) 26{m}^2 17{dm}^2 ; 90{m}^2 5{dm}^2 ; 35{dm}^2 .

>>Xem thêm tại đây.

Bài 2. Điền dấu < ; > hoặc = vào chỗ trống

a) 2{m }^2 9{dm}^2 … 29{dm }^2

790ha … 79{km }^2

b) 8{dm}^2 5{cm}^2 … 810{cm}^2

4{cm}^2 5{mm}^2 4frac{5}{100} {cm}^2

>>Xem thêm tại đây.

Bài 3. Người ta dùng gỗ để lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4m. Hỏi phải tốn bao nhiêu tiền mua gỗ để lát cả căn phòng đó, biết giá tiền 1m2 gỗ sàn là 280 000 đồng?

>>Xem thêm tại đây.

Bài 4. Môt khu đất hình chữ nhật có chiều dài 200m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu mét vuông ? Bằng bao nhiêu héc-ta ?

>>Xem thêm tại đây.

Xem thêm tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận