Lời giải bài 9 – Toán có lời văn lớp 2

Ngày 25/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 9: Hai số có tích bằng 0 thì ít nhất phải có một thừa số bằng 0 Hai số có tổng bằng 4, mà có một số bằng 0 thì số còn lại phải bằng 4 Vậy hai số cần tìm là 0 và 4. Share Tweet Email Related

Rate this post

Bài 9:

Hai số có tích bằng 0 thì ít nhất phải có một thừa số bằng 0

Hai số có tổng bằng 4, mà có một số bằng 0 thì số còn lại phải bằng 4

Vậy hai số cần tìm là 0 và 4.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm