Lời giải bài 8 – Toán có lời văn lớp 2

Ngày 22/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 8: Số học sinh của lớp học là: 4 x 8 = 32 (hoc sinh) Đáp số : 32 học sinh. Share Tweet Email Related

Rate this post

Bài 8:

Số học sinh của lớp học là:

4 x 8 = 32 (hoc sinh)

Đáp số : 32 học sinh.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm