Lời giải bài 3 – Toán có lời văn lớp 2

Ngày 24/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 3: 8 hộp phấn có tất cả: 5 x 8 = 40 (viên phấn) Đáp số : 40 viên phấn. Share Tweet Email Related

Rate this post

Bài 3:

8 hộp phấn có tất cả:

5 x 8 = 40 (viên phấn)

Đáp số : 40 viên phấn.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm