Lời giải bài 10 – Toán có lời văn lớp 2

Ngày 31/01 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 10: Hai số có tích bằng 0 và có tổng bằng 0 là 0 và 0 (Vì 0 x 0 = 0 ; 0 + 0 = 0) Share Tweet Email Related

Rate this post

Bài 10:

Hai số có tích bằng 0 và có tổng bằng 0 là 0 và 0

(Vì 0 x 0 = 0 ; 0 + 0 = 0)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm