Hướng dẫn trả lời câu hỏi Địa lí 8, bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam.

Ngày 14/05 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Ghi chú: (x) Tháng, có mưa (xx) Tháng mưa nhiều (+) Tháng có lũ (++) Tháng lũ cao nhất c. Nhận xét: - Các tháng nào cua mùa lũ trùng hợp với các tháng của mùa mưa? (sông Hồng tháng 6, 7, 8, 9, sông Gianh tháng 9, 10, 11). - Các tháng nào của mùa lũ không trùng hợp với các tháng mùa mưa?...

Rate this post

Ghi chú:

(x) Tháng, có mưa (xx) Tháng mưa nhiều

(+) Tháng có lũ (++) Tháng lũ cao nhất

c. Nhận xét:

– Các tháng nào cua mùa lũ trùng hợp với các tháng của mùa mưa? (sông Hồng tháng 6, 7, 8, 9, sông Gianh tháng 9, 10, 11).

– Các tháng nào của mùa lũ không trùng hợp với các tháng mùa mưa? (sông Hồng tháng 5, 10, sông Gianh tháng 8).

    Bài viết cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm