Hướng dẫn trả lời bài 2 đề số 1 – Kiểm tra học kì II Toán lớp 2

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Hướng dẫn trả lời bài 2 đề số 1 2. Bể thứ hai chứa số nước là: 565 + 120 = 685 (lít) Đáp số: 685 (lít). Share Tweet Email Related

Rate this post

Hướng dẫn trả lời bài 2 đề số 1

2.

Bể thứ hai chứa số nước là:

565 + 120 = 685 (lít)

Đáp số: 685 (lít).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm