Hướng dẫn làm bài 7 – Toán có lời văn lớp 2

Ngày 11/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 7: Tóm tắt Bài giải Số viên phấn Hồng có nhiều hơn Lan: 6+ 6 = 12 (viên phấn) Đáp số : 12 viên phấn. Share Tweet Email Related

Rate this post

Bài 7:

Tóm tắt

Bài giải

Số viên phấn Hồng có nhiều hơn Lan:

6+ 6 = 12 (viên phấn)

Đáp số : 12 viên phấn.Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm