Hướng dẫn làm bài 6 – Toán có lời văn lớp 2

Ngày 08/01 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 6: Số viên bi có trong hộp là: 26+ 15 = 41 (viên bi) Đáp số : 41 viên bi. Share Tweet Email Related

Rate this post

Bài 6:

Số viên bi có trong hộp là:

26+ 15 = 41 (viên bi)

Đáp số : 41 viên bi.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm