Hướng dẫn làm bài 16 – Toán có lời văn lớp 2

Rate this post

Bài 16:

Tóm tắt

Bài giải

Nếu lấy bớt của Hùng 4 bi thì Hùng còn nhiều hơn Dũng:

12 – 4 = 8 (bi)

Đáp số: 8 bi

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top