Hướng dẫn giải và đáp số Bài 9. ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN – Bài tập Vật lý 8

| Tin mới | Tag:
Rate this post

9.4. Áp suất do cột thuỷ ngân trong ống gây ra phụ thuộc chiều cao của cột thuỷ ngân. Vì áp suất này luôn bằng áp suất khí quyển nên chiều cao cột thuỷ ngân trong ống không đổi.

9.5. m = 92,88kg ; P = 928,8N.

9.10.

a) 103 088 N/m^{2} .

b) Áp suất do nước gây ra ở độ sâu 5m là 50 000N/m^{2} .

Áp suất do cả nước và khí quyển gây ra ở độ sâu 5m là

50 000 + 103 088 = 153 088 N/m^{2} ≈ 112,6cmHg.

9.11.

+ Áp suất ở độ cao h_{1} là 102 000 N/m^{2} .

+ Áp suất ở độ cao h_{2} là 97 240 N/m^{2} .

+ Độ chênh lệch áp suất ở hai độ cao :

102 000 – 97 240 = 4 760 N/m^{2} . .

+ Vậy:

9.12.

a) Áp suất không khí trong bình cầu lớn hơn áp suất của khí quyển,

b) 5 440 N/m^{2} = 5 440 Pa

Xem thêm Bài 9. ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN – Bài tập Vật lý 8 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận