Hướng dẫn giải câu II – Đề tự kiểm tra số 1

Ngày 12/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Câu II. Hướng dẫn giải Bất phương trình đã cho tương đương với 3−2x>√2

Rate this post

Câu II.

Hướng dẫn giải

Bất phương trình đã cho tương đương với 32x>2

Có thể bạn quan tâm