Hướng dẫn giải câu I – Đề tự kiểm tra số 2

Ngày 10/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Câu I. 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 2) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M(1; 0). 3) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình Hướng dẫn giải 1.Học sinh tự giải Hình 20. 2) Ta có: y’(1) = 0. Vậy phương trình của tiếp...

Rate this post

Câu I.

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

2) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M(1; 0).

3) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình

Hướng dẫn giải

1.Học sinh tự giải

Hình 20.

2) Ta có: y’(1) = 0. Vậy phương trình của tiếp tuyến là y = 0

3) Dựa vào đồ thị (C) và đường thẳng log_{3}{m} , ta có:

<=> m=1, phương trình có hai nghiệm

⇔ m>1 , phương trình có một nghiệm.

Kết luận:

* Phương trình có một nghiệm khi m > 1 hoặc m<18/1

* Phương trình có hai nghiệm khi m = 1 hoặc m=1/81

* Phương trình có ba nghiệm khi 1/81<m<1.

Có thể bạn quan tâm