Hướng dẫn giải câu 7 trang 28 sách giáo khoa Hình học 12

Ngày 10/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Câu 7 trang 28 sách giáo khoa Hình học 12 Cho hình chóp S.ABCD. Gọi A’, B’, C’, D’ theo thứ tự là trung điểm của SA, SB, SC, SD. Tỉ số thể tích của hai khối chóp S.A’B’C’D’ và S.ABCD bằng: A. 1/2 B. 1/4 C. 1/8 D. 1/16 Hướng dẫn giải Theo công thức tính tỉ số thể tích (Bài 4,...

Rate this post

Câu 7 trang 28 sách giáo khoa Hình học 12

Cho hình chóp S.ABCD. Gọi A’, B’, C’, D’ theo thứ tự là trung điểm của SA, SB, SC, SD. Tỉ số thể tích của hai khối chóp S.A’B’C’D’ và S.ABCD bằng:

A. 1/2 B. 1/4 C. 1/8 D. 1/16

Hướng dẫn giải

Theo công thức tính tỉ số thể tích (Bài 4, Bài 3 trang 25, SGK), ta có:

Ta có:

Vậy mệnh đề (C) là đúng.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm