Hướng dẫn giải câu 6 trang 52 sách giáo khoa Hình học 12

Ngày 11/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Câu 6 trang 52 sách giáo khoa Hình học 12 Trong các đa diện sau đây, đa diện nào không luôn luôn nội tiếp được trong mặt cầu: (A) Hình chóp tam giác (tứ diện) (B) Hình chóp ngũ giác đều; (C) Hình chóp tứ giác; (D) Hình hộp chữ nhật. Hướng dẫn giải Chọn (C). Ta có hình chóp tứ...

Rate this post

Câu 6 trang 52 sách giáo khoa Hình học 12

Trong các đa diện sau đây, đa diện nào không luôn luôn nội tiếp được trong mặt cầu:

(A) Hình chóp tam giác (tứ diện)

(B) Hình chóp ngũ giác đều;

(C) Hình chóp tứ giác;

(D) Hình hộp chữ nhật.

Hướng dẫn giải

Chọn (C).

Ta có hình chóp tứ giác có đáy là hình bình hành thì không luôn luôn nội

tiếp trong một mặt cầu được (vì đáy không nội tiếp đường tròn).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm