Hướng dẫn giải câu 5 trang 51 sách giáo khoa Hình học 12

Ngày 10/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Câu 5 trang 51 sách giáo khoa Hình học 12 Số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước là: (A) 0 ; (B) 1 ; (C) 2 ; (D) vô số. Hướng dẫn giải Chọn (D). Có vô số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước. Tâm của các mặt cầu này nằm trên trục của đường tròn đã...

Rate this post

Câu 5 trang 51 sách giáo khoa Hình học 12

Số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước là:

(A) 0 ; (B) 1 ;

(C) 2 ; (D) vô số.

Hướng dẫn giải

Chọn (D).

Có vô số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước. Tâm của các mặt cầu này

nằm trên trục của đường tròn đã cho.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm