Hướng dẫn giải bài 91 – Các bài toán về hình học

Ngày 29/12 năm 2018 | Tin mới | Tag:

Bài 91: Cho hình thang vuông có đáy bé là 15cm, đáy lớn gấp đôi đáy bé, chiều cao bằng đáy bé. a) Tính diện tích hình thang vuông đó. b) Mở rộng đáy bé để được hình chữ nhật thì diện tích sẽ tăng thêm bao nhiêu ? Hướng dẫn giải (h.54) a) Đáy lớn là: 15 x 2 = 30...

Rate this post

Bài 91:

Cho hình thang vuông có đáy bé là 15cm, đáy lớn gấp đôi đáy bé, chiều cao bằng đáy bé.

a) Tính diện tích hình thang vuông đó.

b) Mở rộng đáy bé để được hình chữ nhật thì diện tích sẽ tăng thêm bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải

(h.54)

a) Đáy lớn là: 15 x 2 = 30 (cm).

Diện tích hình thang là:

 Các bài toán về hình học

b) Diện tích hình chữ nhật là:

30 x 15 = 450 (cm^{2} ).

Phần diện tích tăng thêm là:

450 – 337,5 = 112,5 (cm^{2} ).

Đáp số: 337,5 cm^{2} ; 112,5 cm^{2} .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm