Hướng dẫn giải bài 8 trang 143 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:
Rate this post

Bài 8 trang 143 sách giáo khoa giải tích 12

Thực hiện các phép tính sau:

Thực hiện các phép tính sau:

a) (3 + 2i)[(2 i) + (3 2i)]

Hướng dẫn giải

a) (3 + 2i)[(2 i) + (3 2i)] = (3 + 2i)(5 3i) = 21 + i

b)

d)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận