Hướng dẫn giải bài 6 trang 39 sách giáo khoa Hình học 12

| Tin mới | Tag:
Rate this post

Bài 6 trang 39 sách giáo khoa Hình học 12

Cắt một hình nón bằng một mặt phẳng qua trục của nó ta được thiết diện là một tam giác đều cạnh 2a.

Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón đó.

Hướng dẫn giải

Giả sử thiết diện là tam giác đều SAB cạnh 2a.

Theo đề bài, tam giác SAB chứa trục của hình nón nên AB là đường kính của hình tròn đáy. Mà AB = 2a. Suy ra bán kính đáy bằng a.

Chiều cao h của hình nón bằng chiều cao của tam giác đều SAB.

Diện tích xung quanh của hình nón là:

Thể tích khối nón là:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận