Hướng dẫn giải bài 6 trang 113 sách giáo khoa giải tích 12

Ngày 25/12 năm 2018 | Tin mới | Tag:

Bài 6 trang 113 sách giáo khoa giải tích 12 a) Đổi biến số u=1−x b) Tích phân từng phần. Hướng dẫn giải Share Tweet Email Related

Rate this post

Bài 6 trang 113 sách giáo khoa giải tích 12

a) Đổi biến số u=1x

b) Tích phân từng phần.

Hướng dẫn giải

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm