Hướng dẫn giải bài 6 – Phần 1 – Đề số 19 – Đề thi lớp 6 môn Toán

Ngày 12/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 6: Hiện nay anh 19 tuổi, em 5 tuổi. Hỏi mấy năm nữa tuổi anh gấp 3 lần tuổi em? Hướng dẫn giải 2 năm. Share Tweet Email Related

Rate this post

Bài 6:

Hiện nay anh 19 tuổi, em 5 tuổi. Hỏi mấy năm nữa tuổi anh gấp 3 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải

2 năm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm