Hướng dẫn giải bài 5 trang 136 sách giáo khoa giải tích 12

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 5 trang 136 sách giáo khoa giải tích 12 Tính: a) b) Hướng dẫn giải Share Tweet Email Related

Rate this post

Bài 5 trang 136 sách giáo khoa giải tích 12

Tính:

a) (2+3i)^{2}

b) (2+3i)^{3}

Hướng dẫn giải

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm