Hướng dẫn giải bài 5.12- Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 202

| Tin mới | Tag:
Rate this post

Hướng dẫn giải bài 5.12- Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 202

Bài 5.12 :

y’ = -27 x^2 + 0,4x – 0,14

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11

Bình luận
0

Bình luận