Hướng dẫn giải bài 4 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Ngày 10/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 4 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12 Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau là đúng? Hướng dẫn giải Chọn phương án C. Ta có: Share Tweet Email Related

Rate this post

Bài 4 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau là đúng?

Hướng dẫn giải

Chọn phương án C.

Ta có:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm