Hướng dẫn giải bài 36 – Các bài toán về phân số và tỉ số phần trăm

Ngày 20/09 năm 2018 | Tin mới | Tag:

Bài 36: Tính nhanh các tổng: Hướng dẫn giải a) Các phân số trong tổng đều có tử số là 2. Mẫu số của mỗi phân số là tích của 2 số lẻ liên tiếp và số nhỏ hơn đứng trước, số lớn đứng sau: Có: Như vậy tổng trên có thể viết như sau: Share Tweet Email Related

Rate this post

Bài 36:

Tính nhanh các tổng:

Hướng dẫn giải bài 36

Hướng dẫn giải

a) Các phân số trong tổng đều có tử số là 2. Mẫu số của mỗi phân số là tích của 2 số lẻ liên tiếp và số nhỏ hơn đứng trước, số lớn đứng sau:

Có:

Hướng dẫn giải bài 36

Như vậy tổng trên có thể viết như sau:

Hướng dẫn giải bài 36

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm