Hướng dẫn giải bài 36 – Các bài toán về phân số và tỉ số phần trăm

Rate this post

Bài 36:

Tính nhanh các tổng:

Hướng dẫn giải bài 36

Hướng dẫn giải

a) Các phân số trong tổng đều có tử số là 2. Mẫu số của mỗi phân số là tích của 2 số lẻ liên tiếp và số nhỏ hơn đứng trước, số lớn đứng sau:

Có:

Hướng dẫn giải bài 36

Như vậy tổng trên có thể viết như sau:

Hướng dẫn giải bài 36

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top