Hướng dẫn giải bài 3 trang 91 sách giáo khoa giải tích 12

Rate this post

Bài 3 trang 91 sách giáo khoa giải tích 12

Cho hàm số

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây:

(A) f(2)=1 (B). f(2)=0

(C) f(5)=1,2 (D).f(1)=1,2

Hướng dẫn giải

Chọn phương án B.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top