Hướng dẫn giải bài 3.8 trang 164 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:
Rate this post

Bài 3.8 trang 165 sách bài tập giải tích 12

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm

Hướng dẫn giải

Bình luận
0

Bình luận