Hướng dẫn giải bài 3.7 trang 102 sách bài tập hình học 12

Rate this post

Bài 3.7 trang 102 sách bài tập hình học 12

Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, BD, AD, BC. Chứng minh rằng:

Hướng dẫn giải

(H.3.20)

a) Ta có MPNQ là hình bình hành vì

Do đó

Từ (1) và (2) ta có:

là đẳng thức cần chứng minh.

Từ (3) và (4) ta suy ra

là đẳng thức cần chứng minh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top