Hướng dẫn giải bài 3.6 trang 102 sách bài tập hình học 12

Ngày 22/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 3.6 trang 102 sách bài tập hình học 12 Cho hình tứ diện ABCD. Chứng minh rằng: Hướng dẫn giải Do đó: b) Vì Do đó: Vậy :

Rate this post

Bài 3.6 trang 102 sách bài tập hình học 12

Cho hình tứ diện ABCD. Chứng minh rằng:

Hướng dẫn giải

Do đó:

b) Vì

Do đó:

Vậy :

Có thể bạn quan tâm