Hướng dẫn giải bài 3.4 trang 102 sách bài tập hình học 12

| Tin mới | Tag:
Rate this post

Bài 3.4 trang 102 sách bài tập hình học 12

Cho hai bộ ba điểm:

a) A = (1; 3; 1) , B = (0; 1; 2) , C = (0; 0; 1)

b) M = (1; 1; 1) , N = (-4; 3; 1) , P = (-9; 5; 1)

Hỏi bộ nào có ba điểm thẳng hàng?

Hướng dẫn giải

Ba điểm A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi hai vecto overrightarrow{AB} overrightarrow{AC} cùng phương, nghĩa là overrightarrow{AB} = koverrightarrow{AC} với k là một số thực.

Ta không tìm được số k nào thỏa mãn đồng thời cả ba đẳng thức trên. Vậy ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

b) Ta có: overrightarrow{MN} =(5;2;0) overrightarrow{MP} =(10;4;0) . Hai vecto overrightarrow{MN} overrightarrow{MP} thỏa mãn điều kiện: overrightarrow{MN} =k overrightarrow{MP} với k=1/2 nên ba điểm M, N, P thẳng hàng.

Bình luận
0

Bình luận