Hướng dẫn giải bài 3.38 trang 130 sách bài tập hình học 12

Rate this post

Bài 3.38 trang 130 sách bài tập hình học 12.

Tính khoảng cách giữa các cặp đường thẳng ΔΔtrong các trường hợp sau:

Hướng dẫn giải

a) Gọi (α) là mặt phẳng chứa Δ và song song với Δ. Hai vectơ có giá song song hoặc nằm trên (α) là:

overrightarrow{ a} =(1;1;0 overrightarrow{ a'} =(1;1;1). Suy ra overrightarrow{n _{alpha} } =(1;1;0)

(α) đi qua điểm M1(1; -1; 1) thuộc Δ và có vectơ pháp tuyến: overrightarrow{n _{alpha'} } =(1;1;0)

Vậy phương trình của mặt phẳng (α) có dạng x – 1 + y + 1= hay x + y = 0

Ta có: M2(2; 2; 0) thuộc đường thẳng Δ

b) Hai đường thẳng Δ Δcó phương trình là:

Phương trình mặt phẳng (α) chứa Δ và song song với Δlà 9x + 5y – 2z – 22 = 0

Lấy điểm M’(0; 2; 0) trên Δ′ .

Vậy khoảng cách giữa hai đường thẳng Δ Δ′12110.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top