Hướng dẫn giải bài 3.24 trang 114 sách bài tập hình học 12

Ngày 23/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 3.24 trang 114 sách bài tập hình học 12 Tìm tập hợp các điểm cách đều hai mặt phẳng (α) : 3x – y + 4z + 2 = 0 (β) : 3x – y + 4z + 8 = 0 Hướng dẫn giải Xét điểm M(x; y; z). Ta có: M cách đều hai mặt phẳng (α) và (β) ⇔3x – y + 4z + 5 = 0

Rate this post

Bài 3.24 trang 114 sách bài tập hình học 12

Tìm tập hợp các điểm cách đều hai mặt phẳng

(α) : 3x – y + 4z + 2 = 0

(β) : 3x – y + 4z + 8 = 0

Hướng dẫn giải

Xét điểm M(x; y; z). Ta có: M cách đều hai mặt phẳng (α)(β)

3x y + 4z + 5 = 0

Có thể bạn quan tâm